TVA OSS, Cine o depune și cum se completeaza

Cand se depune si cum se completeaza declaratia de TVA OSS ?

Declarația specială de TVA OSS se depune trimestrial.

Această declarație nu trebuie confundată cu Declarația de TVA simplă. Declarația va fi înregistrată de persoana impozabilă care aparține unui stat membru UE.

Această declarație este transmisă trimestrial în schema UE și non-UE, dar și lunar în schema de import.

Declarația 398 OSS va fi întocmită DOAR în Euro, iar suma datorată se va plăti tot în EURO, în următorul cont:

Banca – Banca Comercială Română

Titular – D.G.R.F.P BUCUREȘTI

IBAN – RO30 RNCB 0090 0006 9551 0027

BIC – RNCBROBU

Cum se completează declarație 398 OSS?

Când declarația specială de TVA OSS va fi completată, este necesară folosirea cursului de schimb în vigoare în utlima zi a perioadei fiscale de raportare.

Se vor folosi numai Cursurile de schimb publicate de Banca Centrală Europeană.

Această declarație TVA OSS este completată și depusă pentru ca persoana impozabilă să plătească TVA datorată statului membru de identificare.

Va fi plătită suma totală rezultată din declarația de TVA. Statul membru de identificare (RO) distribuie ulterior sumele statelor membre de consum UE.

Ce completăm pe documentul de plată:

Pe documentul de plată trebuie specificate următoarele informații:

  • Numele Societății care datorează TVA
  • Codul de Identificare TVA
  • Numărul de referință al declarației

Acest număr de referință poate avea următorul format: 

RO – CUI – TRIMESTRU – AN ÎN CADRUL SCHEMEI UE ȘI NONUE

RO – CODUL DE IDENTIFICARE ÎN CADRUL SCHEMEI DE IMPORT / LUNA / AN PENTRU SCHEMA DE IMPORT

Articol scris pentru https://www.e-contexpert-az.ro/

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *